jun
27/19
Het 25 jarig bestaan van BC Sjut. Toespraak (ex) voorzitter BC Sjut Jaco Wijsman 22 juni 2019.
Laatst gewijzigd op donderdag 27 juni 2019 03:03
Geschreven door j.wijsman op donderdag 27 juni 2019 03:03

Beste leden, medespelers, familie en vrienden,

Op deze feestelijke dag mag een woord van de voorzitter niet ontbreken, zeker niet omdat dit tevens zijn, dus mijn, vertrek inluidt als voorzitter.

Aangezien natuur een andere hobby van de voorzitter is volgt er een vergelijking. BC Sjut als dierentuin, bijenkorf en Kauwtjesvergaderplaats.

BC Sjut als Dierentuin, een plaats waar je graag komt, vertoeft, ontspant, loopt en waar je bijzondere dieren ziet. Dat geldt voor BC Sjut ook. Die bijzondere dieren zijn dan wel mensen: oprichters, ereleden, leden van verdienste en de kanjer van de vereniging.

In 1963 werd de  PTT badmintonvereniging opgericht, mede door ons helaas overleden erelid Fred Castens. De financiering door de PTT stopte en steeds minder PTT’ers/ KPN’ers bleven lid. Zie voor meer informatie onze BC Sjut site ‘Uit de oude doos’.

Op een algemene leden vergadering op 24-6-1994 is besloten als zelfstandige vereniging verder te gaan onder een andere naam. Op 12-7-1994 is BC Sjut statutair opgericht.  In het verleden hadden wij een clubblad onder de naam Sjut. Dit werd nu de nieuwe naam van onze vereniging.

Onze oprichters: Martien Mols voorzitter, Erigo Meesters secretaris ( en Carolus Bonselaar.) 94-99

Opvolgend bestuur: Ton van de Veerdonk voorzitter, Erigo Meesters secretaris en Jack Schipperheijn 99-09. Ton heeft met zijn 10 jarig voorzitterschap het predicaat ’Lid van verdienste van BC Sjut’ gekregen. Helaas is Ton overleden. 

Erigo Meesters heeft vervolgens ook nog een volgende bestuur ingewerkt. Niet voor niets heeft zij met meer dan 20 jarige inzet voor BC Sjut en voor de badminton als geheel in de BBF het erelidmaatschap verdient van onze club.

Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat in deze periode Fred Castens onvermoeibaar actief was. Vanaf het begin 1963 tot ongeveer 2013 bleef hij zich inzetten voor de club, competitieteams, jeugdteams (toen we die nog hadden) en training. Niet voor niets werd hij erelid. Hij is helaas op 94 jarige leeftijd overleden in 2016. We denken nog steeds met veel waardering aan hem.

Je zou kunnen zeggen dat tot 2009 vooral de lopende zaken werden geregeld met weinig tot geen administratie. Er lag dus een mooie ontwikkelingstaak voor het nieuwe bestuur.

In 2009 zijn Roland de Ridder en Jaco Wijsman, respectievelijk als penningmeester en voorzitter, benoemd en in 2010 volgde de benoeming van Anja de Ridder als secretaris en Luuk Visser als portefeuillehouder informatie en communicatie technologie.

Om met de laatste te beginnen: een gouden greep want door hem ontstond onze site waarvan wij tot op heden geweldig profiteren.

Met name Anja en Roland zorgden er voor dat onze administratie picobello op orde kwam: stukken gearchiveerd en de financiën overzichtelijk gerangschikt. Door Anja’s geweldige inzet in deze 4 jarige periode naast haar tomeloze en hoorbare inzet voor spelers en competitieteam werd zij de ‘Kanjer’ van onze vereniging. 

Anja werd in 2014 opgevolgd door Sun Nuyen. Sun heeft de club als secretaris met veel inzet, vriendelijk, sociaal en lachend 4 jaar lang gediend. Zij studeerde vreemde talen en verdween vervolgens in 2018 met de noorderzon naar de Oriënt.

Lidy Stams neemt sindsdien de honneurs van secretaris waar. Voor iedereen een vriendelijk woord, veel aandacht voor de leden (kerstkaarten) en een goede communicatie en verslaglegging. Bravo Lidy, nog 9 jaar en een medaille zit er misschien wel in. Roland heeft, zoals we sinds maart 2019 weten, het penningmeesterschap overgedragen aan Andor Verbakel. Roland heeft veel meer gedaan dan alleen de centen inhouden, bijhouden, sparen en uitgeven.  Creatief kwam hij steeds met ideeën die de mogelijkheden van de club vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de clubkleding die hij regelde en regelt. Consequent zette hij de handtekening op een strippenkaart en zat hij trage betalers achter de broek. Niet voor niet is hij benoemd als ‘lid van verdienste’ van BC Sjut.

BC Sjut als bijenkorf

BC Sjut bestaat bij de gratie van de inzet van veel vrijwilligers. Samenwerken, samen bouwen en verzorgen maakt een vereniging groot. Daarom wil het bestuur graag een aantal leden speciaal bedanken voor hun inzet voor BC Sjut. De een deed wat meer of wat intensiever dan de ander. Dat neemt niet weg dat we elke inzet voor onze club waarderen. Onze vrijwilligers willen we graag in het figuurlijke zonnetje zetten.

Ik noem ze in willekeurige volgorde:

 • Toernooidirecteuren: Peter van Cuijk en Kevin Emmers
 • PR commissie (nu onderdeel Accie): Dennis Tjon en Ken Yau
 • Nieuwsbrief: vooral Luuk Visser
 • Training: Karel Panajutopulos
 • Onze clubfotograaf : Ed Tielmans
 • Kascontroleurs in het lustrumjaar: Emile van Niekerk en Wim Kwaks (Jeffrey, Gert , Joanna, Henk en Vincent vallen helaas buiten het lustrum jaar).
 • Accie: Cindy Ververs, Kevin Emmers en Michiel van Lokven (met de PR commissie).

Heerlijk om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten met een heus waarderingsteken en een kraslot. Wie weet is er straks iemand miljonair en hebben we een nieuwe sponsor gevonden.

BC Sjut als Kauwtjesvergaderplaats.

Elke avond komen wel zo’n 700 kauwtjes bijeen op de rand van het dak van de St Jan op de Parade. Zij kletsen daar wat af over van alles en niets. Dat doen wij ook als BC Sjutters tussen het spelen door. Maar gelukkig wel met een positief resultaat.

 Terugkijkend op de afgelopen tien jaar blijkt er heel wat gebeurd te zijn. Ik som een aantal activiteiten op:

 • Voor het eerst werd de vereniging een vereniging met een meerjaren beleid, een jaarplan en een (financieel) jaarverslag. Iedereen in de club kan nu volgen wat BC Sjut beoogt en wat het resultaat is.
 • Er werd specifiek beleid gemaakt en vastgelegd: huishoudelijk reglement, met een ‘langdurig ziekte regeling’, anti rookbeleid, privacy reglement en in-/uitschrijfformulieren en een opruimprotocol.
 • De vereniging ging werken met enthousiaste vrijwilligers in commissies en voor taken: toernooidirecteuren, pr commissie, activiteiten commissie (Accie), Nieuwsbriefgroep en trainer.
 • Contacten met de gemeente: minder zaalhuur, studentenpromotie, inzet op jeugd- en 40+ lidmaatschap en meedenken met de invulling van workshops.
 • Contacten met de BBF: jaarlijkse een alv en 4 jaar actief in de denktank om badminton meer op de kaart te zetten. Resultaat o.a.: adviseur en promotor badminton aangesteld, recreantencompetitie en BBF toernooien.
 • Een Nieuwsbrief en niet te vergeten onze BC Sjut site
 • Stimuleren, opstarten en faciliteren van een competitieteam en van gerichte training
 • Kerstkaarten en feestelijkheden als de BBQ en sluiting en opening van het jaar.
 • Strippenkaarten, shuttles en leenrackets
 • Flyers, flyeren en bedrijvenmap
 • AEDkit
 • Open toernooien onder verschillende namen. sinterklastoernooi of dubbeltoernooi.
 • En ook zoiets als zorgen voor een goed sociaal klimaat (probleempjes oplossen en aaitje over de bol).
 • En al die jaren geen lidmaatschapsgeldverhoging.

Ik ben niet volledig, maar hopelijk heb ik jullie een indruk gegeven wat het bestuur de afgelopen 10 jaar heeft bereikt.

In dankbaarheid en na een 10jarig plezierige tijd neem ik afscheid als voorzitter van BC Sjut. Het was een waar genoegen om met mijn medebestuurders BC Sjut te ondersteunen en verder te helpen.

Allen hartelijk dank en in de komende tijd veel sportplezier.


Sponsoren

Clubkleding te bestellen!

Like ons op Facebook

Seizoen 2022-2023

Laatste reguliere speelavond – 14 juli 2023

Zomerbadminton in ECH – 21 juli t/m 25 augustus 2023

Regulier seizoen 2023-2024 start weer op 1 september 2023

Na-zomer BBQ – 16 september 2023