Van de Bestuurstafel

BC Sjut bestaat 25 jaar. Feest op 22 juni 2019.

Vijfentwintig jaar bestaat BC Sjut en dat willen we weten. Met leden, strippenkaarthouders en partners pakten we groots uit. Onze Accie (Michiel, Cindy, Kevin, Dennis en Ken) hadden een mooi programma voorbereid op 22 juni op en bij de Hooghei in Berlicum. Actieve programma’s gevolgd door een overheerlijk diner: oud Hollandse spelen (Wat was die knikker zwaar), schieten met pijl en boog, revolver en buks en jawel meppen met een golfstick. Nooit geweten dat BC Sjut gezien kan worden als dierentuin, bijenkorf en kauwtjesvergaderplaats. Ook het afscheid van voorzitter Jaco Wijsman was spetterend met een heuse vermelding van ‘Lid van Verdienste’, een veer (voor op de hoed zullen we maar zeggen) een racketstok met shuttle en dat alles in goud uitgevoerd. Ook de benoeming van onze nieuwe voorzitter werd met luid en algemeen applaus begroet. Bravo Anja de Ridder, een mooie taak zal je deel zijn.

Een extra dank voor al onze vrijwilligers en speciaal natuurlijk voor de organiserende Accie. 

Een nieuw bestuur

Naast onze portefeuillehouder informatie en communicatietechnologie Luuk Visser en secretaris Lidy Stams is per 22 maart Andor Verbakel benoemd als penningmeester. Hartelijk welkom Andor. Roland de Ridder is voor zijn 10jarige inzet benoemd tot Lid van Verdienste.

Voor de aftredend voorzitter is nog geen vervanger gevonden. De uiterste termijn daarvoor is september 2019.

Na 10 jaar besturen wordt het tijd om wat nieuw ‘bloed’ bestuurlijk te laten stromen. Nieuwe mensen in het bestuur bieden nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden. BC Sjut staat er goed voor zowel qua aantal spelers als qua financiën. Met alleen ‘op de winkel passen’ kan BC Sjut nog lang door. Maar men zegt wel eens ‘stilstaan is achteruit gaan’. Nu ziet het bestuur dit niet zo. Wel liggen er prachtige uitdagingen voor nieuwe bestuursleden. Bijvoorbeeld om een extra speelavond te realiseren of meer jeugd binnen te halen en op te leiden. Kansen waar nieuwe bestuursleden misschien mogelijkheden zien en kunnen benutten. 

 

De algemene ledenvergadering van 23 maart 2018

Met een opkomst van ruim 50% van onze leden hadden wij weer volle bak. Het bestuur is altijd weer verheugd dat onze leden blijk geven van een grote betrokkenheid bij BC Sjut.   Een belangrijk punt in deze vergadering was het verhaal over de zoektocht naar extra speelgelegenheid. Het bestuur vond een zaal maar helaas met ongeschikte speeltijden. De opkomst was daar minimaal. Nu is overleg met Hertogstad geopend (met de kennis van mei is er een afspraak om met maximaal 10 spelers per keer daar op dinsdag te kunnen spelen). Verder kwamen zaken aan de orde betreffende de training, het competitieteam, een recreantenteam en PR en publiciteit op onze site, de Nieuwsbrief en Facebook. Ook niet onbelangrijk was de eervolle vermelding aan onze actieve leden die zich inzetten om BC Sjut te ondersteunen en de sfeer te behouden en te verbeteren. Ed, Kevin, Peter, Michiel, Cindy, Dennis en Ken en natuurlijk ook onze trainer Karel werden speciaal bedankt.

Tot slot was er de bestuurswissel. Sun verliet ons als secretaris en begon aan een wereldreis. Zij ontving het certificaat ‘Speciale secretaris’. En gelukkig was Lidy Stam bereid om de post van secretaris op zich te nemen. Met donderend applaus benoemde de vergadering haar.

De algemene ledenvergadering komt er aan.

Met 63 spelers, leden en strippenkaarthouders, hebben we regelmatig een volle bak. Reden voor het bestuur om meer speeltijd te zoeken. Voorlopig blijkt dat alleen te kunnen in andere zalen en ook nog eens op moeilijke tijden. We willen het wel proberen. Vandaar een proefperiode van 3 maanden. Tevens is het misschien goed om met andere clubs te praten over samenwerking met de mogelijkheid op elkaars avonden te spelen. Misschien zijn er nog andere opties. Aan de leden de vraag om met het bestuur mee te denken en tijdens de alv daarover mee te praten.

 

Nieuwjaarspraatje voorzitter BC Sjut 12-1-2018

Het is een goed gebruik aan het begin van het nieuwe kalenderjaar terug en vooruit te kijken. Kort, want bekend is dat onze leden liever spelen dan luisteren.

Onze vereniging kende in 2017 enkele downs en vooral de nodige ups. Downs hebben vooral te maken met ziekte en blessures van mensen en ongemak met de sporthal zoals lekkage. Gelukkig zijn de meeste kwesties verbeterd dan wel verholpen.

De ups of successen hebben met verschillende zaken te maken. Ik som enkele op:

  • Ons competitieteam is weer kampioen geworden en zal in de 5de klasse uitkomen begin 2018 (Huldiging tijdens de algemene ledenvergadering, vermoedelijk op 23 maart a.s.). Marèse, Marjolein, Anja, Stefan, Martijn, Jeffrey en Wim van harte gefeliciteerd.
  • Het aantal spelers, leden en strippenkaarthouders, is toegenomen van ca 50 tot 63. Meestal een volle zaal om steeds afwisselend te kunnen spelen.
  • Training voor gevorderden in een klein en intensief groepje met dank aan Karel.
  • De succesvolle open toernooien waardoor ook nieuwe spelers zich opgaven als lid of strippenkaarthouder. Dank daarvoor aan Kevin en Peter.

In 2018 bestaat BC Sjut 24 jaar, dus in 2019 25 jaar. Dat willen we groots vieren. Een nieuwe evenementencommissie (of feestcommissie) bereidt een voorstel voor voor de komende algemene ledenvergadering. Met dank aan Cindy, Kevin en Michael. Zij hebben ook andere voorstellen en vragen daarbij naar onze mening. Geef die dan ook in gulle mate.

En tot slot heeft het bestuur een oplossing gevonden voor de wens van meer speelruimte en tijd. De toename van het aantal spelers in 2017 heeft hiertoe bijgedragen en onze positieve financiële situatie heeft een mogelijkheid geboden.

Per woensdag 7 februari 2018 kunnen de leden en strippenkaarthouders spelen in het Educatief Centrum Hintham van 21.00 uur tot 23.00 uur. Elke woensdag gedurende de maanden februari, maart en april stelt het bestuur de zaal gratis aan de leden ter beschikking. De strippenkaarthouders vanzelfsprekend tegen een strip. We zien dit als een proef om te kijken of er voldoende leden op twee avonden willen spelen en als mogelijkheid om het aantal leden uit te breiden. Bij gebleken succes geven we een vervolg hieraan en gaan we na onder welke condities dat kan plaats vinden.

Genoeg, na al dit nieuws wil het bestuur graag met jullie een toost uitbrengen op het komende jaar. PROOST. Namens het bestuur de voorzitter Jaco Wijsman.

BC Sjut breidt uit?!

Het gaat goed met de vereniging. In totaal hebben we nu 62 spelers van wie er ca 14 strippenkaarthouders zijn. Regelmatig is de zaal tussen 8.30 en 22.00 meer dan vol. Gelukkig hebben wij een heel gezellige vereniging. Velen vinden het leuk om ook een beetje bij te kletsen op de toeschouwersbanken. Tegelijk meent het bestuur dat het goed is te zoeken naar extra speelruimte en speeltijd. Dat leverde het bestuur wel een flinke taak op. Regelmatig overleg met de gemeente leidde in eerste instantie niet verder dan enkele sprokkeluurtjes in verschillende sporthallen. Ook in ‘onze eigen’ sporthal was nauwelijks extra speeltijd mogelijk. Vervolgens heeft het bestuur overleg gehad met afzonderlijk scholen voor voortgezet onderwijs. Ook dat liep niet goed af. De gymzalen waren te klein, geen mogelijkheid voor tenminste drie banen of de veiligheid en alarmconstructies stonden in de avond spelen in de weg. Uiteindelijk heeft het bestuur de optie woensdagavond van 21.00 uur tot 23.00 uur gelicht in het Educatief Centrum Hintham.

In december vraagt het bestuur aan de leden wie zal komen spelen op woensdagavond. Bij gebleken belangstelling gaan we een gratis proef  aan voor leden gedurende drie maanden. Strippenkaarthouders betalen vanzelfsprekend met een strip. In de zaal hangen intekenlijsten en ook per email kan je je belangstelling doorgeven.

 

Het Nieuwe speeljaar is begonnen en Hoe?!

Op 1 september 2017 was de eerste speelavond van het nieuwe jaar. De officiële opening zou een week later volgen omdat, naar verwachting, de opkomst van de leden op de eerste dag nog niet optimaal zou zijn. Nou, we schoten met zijn allen uit de startblokken; een volle zaal. Gelukkig herhaalde zich dat ook op 8 september zodat het openingswoord van de voorzitter breed werd gehoord en de drankjes en hapjes met volle teugen werden genoten. In zijn ‘speech’ heette de voorzitter  (met het nieuwe trainingspak met BC Sjut logo; voor alle leden te koop voor 45 euro) iedereen welkom en noemde vier punten op. De de eerste drie betroffen een verzoek aan de leden; 1. maak een keuze uit de vier soorten shuttles opdat de vereniging deze zal aanschaffen, 2. laat weten of je een extra speelavond wil en zo ja op welke avond. Het laatste punt ligt wel moeilijk omdat er in ‘onze’ speelzaal weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn. Wel is er nog een optie op dinsdagavond in het Sportiom van 20.00 uur tot 22 uur en anders elders op tijden voor 20 uur. Punt 3 zorg dat je 15 september om 20.15 uur aanwezig bent om met de trainer de mogelijkheden van training te bespreken.  Als vierde punt maakte de voorzitter melding van een nieuwe flyer om daarmee in de tegenoverliggende wijk te flyeren met het doel leden te werven. Tot slot meldde de voorzitter dat de vereniging er financieel goed voorstaat en zei blij te zijn met de opkomst van zoveel leden en strippenkaarthouders. “iedereen veel speelplezier”.

 Beleid en bestuur 2016-2017

Op 31 maart 2017 hebben wij onze algemene leden vergadering gehouden. Een prettige en soepele bijeenkomst met een ‘volle bak’. Goed om te zien dat een flink aantal leden zo betrokken is bij onze vereniging. In aparte documenten (jaarverslag en jaarplan) keek het bestuur terug en vooruit. Het gaat goed met onze vereniging, zowel in aantal leden als in spelplezier. Wel blijft aandacht nodig voor de vergrijzing. Tegelijk zien we met enkele jeugdleden ook verjonging optreden. Een lastig probleem was en is het ontbreken van goede douches. Het ziet er naar uit dat eind mei dit probleem verholpen is. Een ander aandachtspunt is de kwaliteit van de shuttles; snel stuk en traag. Maar de toegestane shuttles binnen de Bossche Badmintonfederatie zijn niet alle in de Benelux te koop en bovendien wil het bestuur ook de medium shuttles uitproberen in plaats van de slow shuttles. Op 17 mei was het bestuur aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de Bossche Badmintonfederatie (B.B.F.). Daar kreeg het bestuur het voor elkaar de BBF shuttlelijst aan te passen zodat wij -met het nieuwe seizoen- verschillende shuttles gaan uitproberen.

 

Een goed begin is het halve werk; het seizoen 2016-2017.

Met en zelfs voor de start van het nieuwe seizoen heeft het bestuur, Sun, Roland, Luuk en Jaco, zich gebogen over de komende activiteiten in het nieuwe jaar 2016-2017. Vanzelfsprekend was het jaarplan hierbij leidraad. Zo zijn de speeldata en de zaal weer beschikbaar voor het nieuwe seizoen, is het competitieteam ingeschreven in een hogere, de 4de klasse en zijn er vragen gesteld om de recreantencompetitie te versterken zonder dat de (ander) leden hier veel last van ondervinden in verband met de beschikbaarheid van de banen. De banen worden inmiddels goed gevuld in de uren tussen 20.30 uur en 22.00 uur. Misschien nog wat extra inzet vanaf 20.00 uur (ook banen opzetten) en na 22.00 uur tot 23.00 uur.

Met onze trainer Karel hebben we besloten dit nieuwe jaar opnieuw training aan te bieden, eventueel gedifferentieerd naar speelsterkte. Nieuwe formulieren voor nieuwe leden en strippenkaarthouders zijn gemaakt en liggen klaar voor de mensen die ook onze leden mogen aanmelden.En ter verhoging van de clubsfeer ondersteunde het bestuur van harte het leden initiatief om een clubbarbecue te organiseren, die inmiddels succesvol is gerealiseerd met 36 leden. Een goed idee om volgend jaar ook mee te starten.

 

Op 18 maart .a.s. Heeft BC Sjut haar algemene ledenvergadering. Na weer een succesvol open toernooi in februari hebben zich opnieuw enkele nieuwe leden gemeld. Zo kan gelukkig op de ledenvergadering worden gemeld dat het ledenaantallen behoorlijk op peil is gekomen. Dit mede door de inspanningen van het bestuur, Sun, Roland, Luuk en Jaco, en de PR commissie, Dennis en Ken. In 2015 beleefde BC Sjut een zodanige dip in het ledenaantallen dat gevreesd moest worden voor bijvoorbeeld een contributieverhoging of erger. Nu schijnt de zo’n dus weer en dat mag ook wel na die regenachtige maand februari. KOMT ALLEN naar de ledenvergadering en laat horen wat jullie van de club vinden en wat jullie verder met de club willen. We zitten in ieder geval in de lift.

Een fantastisch jaar 2015 dat BC Sjut beleefde. We mochten elke vrijdag een flink aantal actief spelende leden verwelkomen. Door de training, blok 1, hebben weer een achttal spelers vorderingen gemaakt. Dat is te merken aan het aantal door hen gewonnen sets. En ook ons competitieteam is nu definitief winterkampioen geworden. BRAVO! We zijn nieuwsgierig of het ook in een klasse hoger gaat lukken. Volhouden en elkaar versterken.

Op 8 januari zal de voorzitter kort ingaan op het jaar 2015, vooral kort, omdat jullie, onze leden, vooral willen spelen. En daar doen we het ook voor. Voor allen “een heel sportief en gezond 2016”.

En even bijpratend over komende zaken, het volgende. BC Sjut (bestuur en de PR commissie) heeft samen met  enkele andere BBF badmintonclubs overleg gevoerd. Daar kwam het volgende idee uit voort een’recreanten competitie’.

ACTIE 1: Bossche Recreatie Competitie

Het idee is geopperd om een Bossche recreatiecompetitie op te zetten. Ben je als club bereid mee te doen en heb je een contactpersoon om mee te denken?  Stuur hier voor 4 januari een mail naar Elles (gemeenteambtenaar, naam, email bij het bestuur bekend)  met naam en contactgegevens. Daarna pakt zij eenmalig het initiatief om deze mensen bij elkaar te zetten en hier in op te starten. Dus wie heeft belangstelling om te spelen op verschillende dagen in de week en wie wil contactpersoon zijn.

Ook het bestuur is weer aan de slag gegaan. Lopende zaken kwamen aan de orde als materiaal, noodzakelijke ledenaanwas, en promotiemappen om binnen naastliggende bedrijven nieuwe leden te werven. Samen met onze nieuwe Promotie (public relations) commissie, bestaande uit Dennis en Ken, worden ideeën ontwikkeld om meer leden te werven via berichten in de media, internet, kranten en facebook (bv), op zoek te gaan naar jeugdleden vanaf 14 jaar en misschien wel vormen van samenwerking met andere clubs.  Het bestuur probeert ook onder leiding van Wim een eerste NIEUWSBRIEF uit te brengen. Eenieder die daarvoor ideeën of bijdragen heeft kan deze melden bij Wim.

Op 12 juni 2015 hadden wij ons laatste introducétoernooi van het jaar 2014-2015. Leden en belangstellenden gingen in dubbels van verschillende samenstelling aan de slag. Sportiviteit en spelplezier stonden voorop. En de aardige en vooral grappige prijzen had iedereen willen winnen. Voor frisdrank en versnaperingen werd gezorgd. En dat ALLEMAAL GRATIS. Verschillende nieuwe mensen gaven aan enthousiast te zijn over onze vereniging en mogelijk lid te worden of een 10 strippenkaart te kopen.

Het was weer zover….op 13 maart j.l. was onze jaarlijkse gebeurtenis, de algemene ledenvergadering. Het bestuur gaf een terugblik op 2014, ons 20 jarig bestaan, de activiteiten, het verloop in de vereniging en de financiën. En natuurlijk blikten we vooruit met de begroting, de wens om meer actieve leden te realiseren, de ruimten rookvrij te houden en de training verder te professionaliseren. Zo’n 50% van de leden stemden unaniem over de plannen en voorstellen. Het bestuur is deze leden zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Een luid applaus bezegelde deze erkenning.

 

Het jaar 2014 sluit BC Sjut bijna af. Een bijzonder jaar met enkele formidabele successen.  Ons gemengd competitieteam werd kampioen in zijn klasse. We hebben als opvolger dit jaar wederom een gediplomeerde trainer aangetrokken. Onze Karel, tevens lid van de vereniging, is bereid en enthousiast voor het geven van training. Zienderogen neemt het niveau van de verschillende spelers toe. Dit jaar kende onze vereniging ook weer een behoorlijk verloop van het aantal leden en strippenkaarthouders. Het positieve is dan dat het leden bestand qua aantal gelijk is gebleven. En dat met enthousiast spelende leden. De drie introduceetoernooien hebben dit jaar het nodige bijgedragen aan de werving van leden. Meer dan dertig mensen speelden de toernooien met telkens wisselende en verrassende winnaars. De beide toernooidirecteuren zorgden voor bijbehorende,  niet te versmaden prijzen.  Onze site werd levend gehouden door bijdragen van bestuursleden, Wim voor de competitie en niet te vergeten door Ed met prachtige foto’s. Het jaar is nog niet afgelopen, maar nu al mag gesproken worden van een succesvol 2014.

Op 28 maart 2014 is de algemene ledenvergadering gehouden.  Opvallend was de eenheid in meningen en meningvorming. eensgezind werden het jaarverslag, de jaarrekening en begroting aangenomen. Ook het competitiebeleid is nu vastgelegd voor onze vereniging. Tevredenheid alom over de trainingen van Frans, onze a-trainer, maar helaas stopt Frans. Het bestuur kreeg opdrachtom na te gaan of er voor het komend seizoen een andere trainer aangesteld kan worden. De beschikbaarheid van banen blijft een punt van zorg. Dit omdat voor zeven banen op elke vrijdag we minimaal 40 volledig betalende leden moeten hebben.  Nu, drie weken na de algemene ledenvergadering, hebben we minder dan veertig leden. Dus blijven we liefst met z’n allen, zoals de algemene ledenvergadering vroeg,actief leden werven. Het bestuur zal met instemming van de algemene ledenvergadering van 28 maart 2014 een ledenlijst op de site te zetten met naam en verjaardagsdatum, maar zonder jaartal en adres, wel met telefoonnummer. Als klapper op de vuurpijl besloot de algemene ledenvergadering het 20 jarig bestaan van BC Sjut te vieren met een Barbeque bij D’n Boerderij op de Hervensedijk. En verder vond er een bestuurswisseling plaats. Anja nam als secretaris afscheid en Anja werd benoemd als KANJER van BC Sjut. Anja werd hartelijk bedankt voor haar enorme inzet en enthousiasme. Door haar heeft de vereniging de administratie op orde, de contacten met de Bossche badminton federatie weer leven ingeblazen, leden geworven en het bestuur met koek en koffie te verzorgen om vervolgens toe te spreken om daadkracht te tonen. Daarna heeft de algemene ledenvergadering unaniem Sun benoemd tot de nieuwe secretaris. De vergadering en het bestuur heten Sun van harte welkom.

Op 24 januari 2014 heeft een enthousiaste groep  van 10 BC Sjut leden geflyerd in de herven, de Caroluswijk en de Buitenpepers. We hopen natuurlijk dat zo’n actie nieuwe leden oplevert. Tot nu toe is dat niet uitgekomen. Maar we hebben al eerder meegemaakt dat nieuwe mensen pas na een jaar positief reageerden. Dus wie weet. Misschien nog eens herhalen?

Ons eerste competitieteam heeft de competitie als een goede middenmoter afgerond. Verschillende spannende wedstrijden werd nipt gewonnen of verloren. Volgens verwachting zal het team volgend jaar een doorstart maken. Het bestuur roept alle leden op zich aan te melden voor het nieuwe seizoen 2014-2015.

Onze ‘hoffotograaf’ Ed heeft weer prachtige foto’s gemaakt van het introducetoernooi. Ook foto’s van het competitieteam en de wisseling van bestuur heeft Ed fraai weergegeven. Zijn foto’s laten de kwaliteit en het plezier van de spelers goed zien. Op onze site zijn de foto’s te zien. Een leuk idee om eens op de foto’s te reageren. Misschien op facebook. Want..jawel BC Sjut staat tegenwoordig ook op facebook. Zet er gerust berichten op, foto’s of filmpjes erbij. Dat brengt anderen ook weer op het idee om eens bij BC Sjut te komen kijken.

Het sportieve badmintonjaar 2013 is al weer enkele maanden oud. En wat voor maanden! Weer met  hoogtepunten en dieptepunten. Enkele nieuwe leden, een klinkend introducétoernooi en een daverende algemene ledenvergadering. Verschillende leden die in BC Sjut kleding toernooien speelden als het Dikke Buiken toernooi en het veteranentoernooi. Ook vond de start plaats van een vast trainingsuur met onze A-Trainer Frans! 

Verschillende leden zijn al aan het flyeren om meer leden binnen te halen. Er zijn Banners gemaakt met het BC Sjut logo. Die hangen we op bij onze toernooien en wanneer in het nieuwe seizoen de competitie start. We blijven ook artikelen in plaatselijke blaadjes plaatsen. Het bestuur roept alle leden op zoveel mogelijk promotieactiviteiten voor de club te ondernemen.

LET OP, de geschiedenis van BC Sjut is  rijk aan details in beeld gebracht  met deel 4 van Fred. Zie de rubriek  UIT de OUDE DOOS.  Graag plaatsen we aanvullingen met herinneringen, teksten, foto’s op deze site. Wie voegt iets toe? Onder leiding van de Bossche Badminton Federatie ( BBF) is een denktank gevormd om badminton aantrekkelijker op de sportieve agenda in Brabant en ‘s-Hertogenbosch te zetten.

 

Sponsoren

Clubkleding te bestellen!

Like ons op Facebook

Seizoen 2022-2023

Laatste reguliere speelavond – 14 juli 2023

Zomerbadminton in ECH – 21 juli t/m 25 augustus 2023

Regulier seizoen 2023-2024 start weer op 1 september 2023

Na-zomer BBQ – 16 september 2023